nasze doświadczenie

filtruj listę projektów:

według typu:
według branży:
według kraju:
widoczne 0 z 0 projektów
  • Wiodące banki komercyjne

   Połączenie prawne

   Zapewniliśmy wsparcie interim management dla połączenia prawnego dwóch polskich banków.

   Polska

  • Wiodący agent transferowy

   Studium strategiczne

   Przeprowadziliśmy studium na wybranych rynkach jako część procesu definiowania strategii dla agenta transferowego obsługującego fundusze inwestycyjne.

   Polska

  • Inwestor prywatny

   Studium strategiczne

   Zweryfikowaliśmy hipotezę inwestycyjną dla nowej działalności w segmencie B2B rynku odzieżowego.

   Polska

  • Duża firma w branży bezpieczeństwa

   Rozwój systemu głównego

   Byliśmy zaangażowani w proces rozwoju systemu głównego w zakresie analizy biznesowej oraz wsparcia pracy w modelu Scrum w rolach proxy product owner / scrum master.

   Polska

  • Wiodące banki komercyjne

   Separacja

   Wspieraliśmy proces rozłączenia operacji banku od usług świadczonych przez poprzedniego właściciela, międzynarodową grupę.

   Polska

  • Największa firma logistyczna w kraju

   Przygotowanie Modelu Zarządzania Popytem IT

   Zdefiniowaliśmy model dla równoważenia popytu na usługi z podażą zasobów IT. Model został wpasowany w istniejące struktury organizacyjne i obejmował m.in. proces zatwierdzania inicjatyw, kluczowe kompetencje pracowników, wymagane narzędzia wspierające i mapę wdrożenia

   Polska

  • Instytucja finansowa

   Strategiczna analiza kosztów

   Przeprowadziliśmy szybką analizę top-down, aby zidentyfikować najbardziej obiecujące możliwości obniżenia kosztów operacyjnych. Następnie skoncentrowaliśmy się na możliwej optymalizacji Operacji i IT w krótkim i średnim terminie

   Polska

  • Globalny fundusz private equity

   Krajobraz płatności mobilnych

   Dostarczyliśmy oceny potencjału poszczególnych segmentów rynku płatności mobilnych oraz pozycji poszczególnych grup konkurencyjnych, takich jak firmy telekomunikacyjne, instytucje finansowe, niezależne startupy i inne

   Wielka Brytania

  • Fundusz private equity z siedzibą w Londynie

   Ocena rynku

   Przeprowadziliśmy ocenę wybranego segmentu rynku mediów elektronicznych

   Wielka Brytania

  • Firma farmaceutyczna

   Sporządzenie biznes planu

   Sporządziliśmy biznes plan dla innowacyjnej inicjatywy na rynku farmaceutycznym, na potrzeby uzyskania finansowania bankowego

   Polska

  • Instytucja finansowa

   Określenie strategii

   Dokonaliśmy aktualizacji pięcioletniej strategii dla wiodącej instytucji finansowej na polskim rynku

   Polska

  • Fundusz equity z siedzibą w Hongkongu

   Ocena celów inwestycyjnych

   Dostarczyliśmy wsparcia dla potrzeb oceny celów inwestycyjnych na polskim rynku

   Hongkong

  • Duża firma

   Zarządzanie IT

   Pomogliśmy w usprawnieniu zarządzania funkcją produkcji oprogramowania, z naciskiem na planowanie. Dostarczyliśmy narzędzia i przeprowadziliśmy szkolenia

   Polska

  • Duża firma B2B

   Opracowanie modelu produktu

   Zaprojektowaliśmy model produktu - koncepcję obsługi wszystkich złożonych produktów firmy - oraz związane z nim procesy dla dużej firmy B2B

   Polska

  • Duża firma B2B

   Samoobsługowy portal korporacyjny

   Zaprojektowaliśmy procesy oraz zdefiniowaliśmy wymagania funkcjonalne dla nowego portalu dla klientów korporacyjnych oraz wsparliśmy pierwszą fazę jego wdrożenia

   Polska

  • Duża instytucja finansowa

   Strategia ekspansji zagranicznej

   Nakreśliliśmy strategię wejścia na rynek i przeprowadziliśmy analizę celem otwarcia oddziału w wybranym kraju CEE

   Polska, kraje CEE

  • Wiodący dostawca usług medycznych

   Projekt procesów i specyfikacji funkcjonalnej w obszarze sprzedaży

   Zaprojektowaliśmy procesy i zidentyfikowaliśmy wymagania funkcjonalne związane z obszarem sprzedaży

   Polska

  • Wiodąca grupa medialna

   Wsparcie M&A

   Dostarczyliśmy wsparcie analityczne przy wycenie celu przejęcia dla strony kupującej

   Ukraina

  • Duży międzynarodowy bank

   Projekt procesów brokerskich

   Stworzyliśmy założenia biznesowe i zaprojektowaliśmy szczegółowe procesy dla nowej organizacji brokerskiej

   Polska

  • Bank detaliczny, część europejskiej grupy finansowej

   Planowanie zarządzania zmianą

   Określiliśmy wpływ zmiany i stworzyliśmy plan wdrożenia zmiany dla inicjatywy Basel II, która dotyczyła ponad 1,500 pracowników banku

   Polska

  • Czołowy polski bank

   CRM operacyjny

   Zaprojektowaliśmy szczegółowe procesy dla wdrożenia operacyjnego CRM w czołowym banku detalicznym na polskim rynku

   Polska

  • Wiodący broker papierów wartościowych

   Strategia biznesowa

   Określiliśmy nowe kierunki rozwoju i zaplanowaliśmy implementację dla wiodącego brokera papierów wartościowych, z uwzględnieniem strategii całej grupy finansowej

   Polska

  • Startup płatności mobilnych

   Dokumentacja procesowa

   Przygotowaliśmy dokumentację procesową dla startup'u w płatnościach mobilnych

   Polska

  • Globalna firma farmaceutyczna

   Diagnoza procesów CRM

   Diagnoza procesów CRM wykorzystywanych globalnie, w tym analiza procesów na poziomie kraju i porównanie ich z globalnymi wytycznymi

   Polska, Wielka Brytania

  • Globalna firma farmaceutyczna

   Implementacja CRM

   Całościowe wdrożenie CRM włączając w to projekt procesów, określenie wymagań funkcjonalnych, dostosowanie do potrzeb i wsparcie wdrożenia

   Polska, Węgry, Wielka Brytania

  • Duży polski bank

   System zarządzania kampaniami dla części detalicznej

   Implementacja systemu CRM i definicja modelu operacyjnego, w tym zaprojektowanie procesu zarządzania kampaniami, integracja z innymi systemami i aplikacjami, testy, szkolenia, pilot i uruchomienie

   Polska

  • Spółka zarządzająca kapitałem

   Strategia biznesowa startup'u

   Zaprojektowanie nowej inicjatywy Asset Management, która zawierała kapitał funduszy inwestycyjnych oraz właściwy kanał dystrybucji własności w oparciu o wysokiej klasy doradców

   Ukraina

  • Wiodąca międzynarodowa grupa finansowa

   System zarządzania wynikami

   Zaprojektowanie systemu zarządzania wynikami we wszystkich spółkach grupy w Polsce (ubezpieczenia majątkowe i na życie, zarządzanie kapitałem, usługi dzielone), w tym opis odpowiedzialności i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)

   Polska

  • Wiodący producent słodyczy w Polsce

   Optymalizacja portfela

   Analiza aktualnej oferty produktowej, rekomendacja optymalizacji portfela, zaprojektowanie procesu i narzędzi zarządzania portfelem, plan wdrożenia i pilot

   Polska

  • Duży bank detaliczny

   Ulepszenie jakości portfela pożyczek gotówkowych

   Przegląd aktualnych ryzyk w organizacji i zaprojektowanie zmian w kierunku poprawy jakości portfela, w tym pogłębiona analiza karty wyników i zwiększenie możliwości windykacyjnych (struktura organizacyjna, wskaźniki wydajności i procesy)

   Ukraina

  • Wiodąca międzynarodowa firma ubezpieczeniowa

   Restrukturyzacja organizacji likwidacji szkód

   Pogłębiona analiza danych o szkodach w celu zarekomendowania zmian w organizacji likwidacji, w tym redukcja sieci oddziałów i zainicjowanie struktury mobilnej likwidacji szkód

   Polska

  • Wiodąca krajowa grupa finansowa

   Strategia dla startup'u Consumer Finance

   Zaprojektowanie startup'u Consumer Finance, w tym modelu operacyjnego (ofert produktowych, procesów, organizacji)

   Ukraina

  • Wiodący krajowy ubezpieczyciel na życie

   Utworzenie Biura Zarządzania Programem

   Transfer umiejętności zarządzania projektami do kluczowych pracowników firmy ubezpieczeniowej i utworzenie Biura Zarządzania Programem w celu efektywnej implementacji ambitnej strategii

   Ukraina

  • Wiodąca lokalna grupa finansowa

   Strategia dla wiodącego gracza na rynku pożyczek samochodowych i kredytów hipotecznych

   Rozwój strategii dla kredytów hipotecznych, pożyczek samochodowych i linii leasingu, w tym wysokopoziomowy model operacyjny z kluczowymi procesami i strukturą organizacyjną

   Rosja

  • Bank Consumer Finance

   Usprawnienie działań cross-sellingowych

   Ocena dojrzałości rynku poprzez porównanie rynku rosyjskiego do modelowego cyklu rozwoju rynku; zdefiniowanie strategii cross-sellingowej i uruchomienie pilotażowego cross-sellingu zawierającego nowy produkt, nowe procesy sprzedażowe, roadmapę dla rozwoju IT

   Rosja

  • Bank Consumer Finance

   Definicja procesów awaryjnych

   Definicja procesów i koordynacja niezbędnych działań dla scenariusza awaryjnego, włączając w to operacje i IT

   Rosja

  • Europejska grupa finansowa

   Doradztwo biznesowe w procesie due diligence

   Ocena dopasowania biznesowego celu przejęcia, jakim była firma Consumer Finance, w tym analiza potencjału sprzedażowego po fuzji

   Polska

  • Europejska grupa finansowa

   Strategiczny i operacyjny model dla startup'u Consumer Finance

   Definicja strategii sprzedażowej, z naciskiem na kanał zewnętrzny, w tym szerokie badanie pierwotne agentów, zaprojektowanie procesów dla wszystkich głównych obszarów operacyjnych

   Polska

  • Wiodący bank

   Studium wykonalności IT

   Ocena scenariuszy awaryjnych dla przeniesienia zaplecza analitycznego systemu skarbowego

   Polska

  • Wiodący polski bank

   Startup Consumer Finance

   Definicja wymagań funkcjonalnych i wysokopoziomowa analiza luk zaproponowanego systemu bankowości detalicznej

   Ukraina

  • Wiodąca polska grupa finansowa

   Rozwój strategii

   Strategia dla trzech biznesowych linii w Polsce (bankowość detaliczna, Consumer Finance, leasing), w tym badania rynku i benchmarking do konkurencji

   Polska

  • Wiodąca grupa finansowa

   Wdrożenie wewnętrznego SLA

   Zdefiniowanie i wsparcie w uzgodnieniu wewnętrznego SLA dla Call Center

   Polska

  • Grupa finansowa

   Strategia dla startup'u doradztwa finansowego z uwzględnieniem procesów, oferty produktowej, planu sieci dystrybucji, modelu współpracy, systemu wynagrodzeń/prowizji, analiza dojrzałości rynku i zasad strategicznych biznesu

   Ukraina

  • Wiodący polski bank

   Integracja po fuzji

   Przygotowanie modelu operacyjnego obsługi klienta oraz projektu struktury organizacyjnej w celu uspójnienia procesów i struktur połączonych banków oraz zapewnienia niezakłóconej obsługi klientów po fuzji

   Polska

  • Mystery shopping w ubezpieczeniach

   Analiza poziomu obsługi klienta: umiejętności, wiedza, jakość dokumentacji, proces sprzedażowy

   Polska

  • Duży bank

   Uruchomienie usług brokerskich w oddziałach banku

   Integracja działalności brokerskiej i obsługi bankowych w sieci oddziałów, call-center i kanałach elektronicznych

   Polska