praca z nami

Empowerment

Wszyscy członkowie zespołu niezależnie od stażu przyczyniają się, w miarę swoich możliwości, do rozwoju każdego obszaru naszej działalności, w tym identyfikacji nowych możliwości projektowych, tworzenia wizerunku firmy, zarządzania wiedzą oraz rekrutacji.

Nagradzanie wyników

Konsekwentnie popieramy słowa czynami. Niezależnie od zajmowanego stanowiska w firmie, wkład w jej rozwój jest nagradzany. Oferujemy elastyczny system wynagrodzeń, z możliwością ustalenia poziomu zależności od wyników całej firmy.

Ciekawe projekty

Jesteśmy otwarci na nowe możliwości w niezbadanych dotąd obszarach rynku, które często są odrzucane przez duże korporacje ze względu na niechęć do podejmowania ryzyka i koncentrację na dużych, standardowych projektach. Mamy doświadczenie w sektorze nowych technologii i branż rozwijających się, w których inni konsultanci nie mieli jeszcze okazji podejmować wyzwań. Utrzymujemy również kontakty ze społecznościami start-up i firmami venture capital.

Spersonalizowana ścieżka rozwoju

Cechuje nas nieszablonowe podejście do rozwoju osobistego członków zespołu. Oferujemy uczestnictwo w ważnych wydarzeniach i konferencjach branżowych, jak również specjalistycznych szkoleniach zewnętrznych.