nasza struktura

Consulting career path in Goldenberry: partner, associate, business analyst

Business analyst

Analitycy Biznesowi są aktywnie zaangażowani w prace zespołów projektowych. Ich rola polega na uczestnictwie w spotkaniach z klientami, analizie informacji ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych, a także na dostarczaniu produktów prac pod nadzorem bardziej doświadczonych członków zespołu.

Szkolenia analityków ukierunkowane są na zapewnianie standardów jakości prac w projekcie, ustrukturyzowane podejście do rozwiązywania problemów, podstawowe zasady komunikacji z klientami oraz obszary specyficzne dla danej praktyki, takie jak zarządzanie procesami (obszar Operacji), czy modelowanie finansowe (obszar Strategii).

Aby awansować na stanowisko Associate, analitycy powinni wykazać się umiejętnościami budowania bliskiej relacji z klientem, efektywnym i ustrukturyzowanym podejściem do rozwiązywania problemów klientów oraz samodzielnym dostarczaniem znaczącej części produktów prac projektowych.

Associate

Associates są starszymi konsultantami wspierającymi klientów przy minimalnym nadzorze ze strony najbardziej doświadczonych członków zespołu. Odpowiedzialni są za tworzenie i potwierdzanie z klientem podejścia projektowego, rozdzielają zadania projektowe pomiędzy innych członków zespołu, a także nakreślają strukturę produktów prac oraz weryfikują ich wykonanie pod względem wymaganych standardów jakości.

Szkolenia dostosowane są do indywidualnego planu rozwoju i mogą zawierać zarówno treningi z zakresu zaawansowanej komunikacji i prezentacji, jak i szkolenia merytoryczne związane ze specjalizacją konsultanta. Na tym etapie kariery angażują się również w szkolenie pozostałych członków zespołu.

Associates wspierają zewnętrzną komunikację Goldenberry poprzez wkład merytoryczny w publikacje w swoim obszarze specjalizacji.

Aby awansować na stanowisko Senior Associate, Associates muszą wykazać się umiejętnością całościowego zarządzania relacją z klientem oraz działania jako jego zaufany partner. Powinni również stać się specjalistami w swoich dziedzinach, pełnić rolę mentora dla młodszych członków zespołu oraz czuć się pewnie w reprezentowaniu firmy na zewnątrz.

Senior Associate

Senior Associates są członkami zespołu o największym doświadczeniu.

Są w stanie pełnić rolę osoby zarządzającej na każdym projekcie realizowanym przez Goldenberry. Są aktywnie zaangażowani w rozmowy z klientami na temat nowych możliwości, a także proaktywnie kształtują plan rozwoju firmy.

Senior Associates znacząco przyczyniają się do rozwoju wiedzy w ramach firmy poprzez planowanie nowych szkoleń oraz definiowanie standardów jakości i szablonów dostarczanych produktów. Aktywnie wspierają zewnętrzny wizerunek firmy, prezentując swój punkt widzenia w wystąpieniach publicznych i artykułach.

Aby awansować na stanowisko Associate Partner, Senior Associates powinni znacząco przyczyniać się do osiąganych przez Goldenberry wyników oraz wykazywać długoterminowe zaangażowanie wobec firmy.

Associate Partner / Partner

Associate Partners/Partners wypełniają zadania zbliżone do Senior Associates, przy czym odpowiedzialni są dodatkowo za zarządzanie całą firmą lub linią biznesową (np. obszarem takim jak Strategia, lub branżą jak bankowość).

Do głównych zadań Associate Partner/Partner należy nadzór nad jakością wykonywanych projektów, utrzymywanie relacji z klientami, rekrutowanie nowych członków zespołu, zarządzanie relacjami z mediami, monitorowanie osiąganych wyników finansowych oraz kształtowanie strategii Goldenberry, na przykład poprzez decydowanie o uruchomieniu nowych linii biznesowych lub nowych lokalizacji.

Osoby na stanowisku Associate Partner/Partner wynagradzani są w zależności od osiąganych przez firmę wyników. Uwarunkowane jest to umowami w przypadku Associate Partners oraz udziałami firmy w przypadku Partnerów.