faq

jak wygląda proces rekrutacji w Goldenberry?

Pierwszym progiem dla aplikacji jest zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną. Zależy to zarówno od jakości samej aplikacji, jak i aktualnych potrzeb projektowych.

Przeprowadzamy tyle rozmów rekrutacyjnych, ile jest potrzebnych do podjęcia decyzji, dlatego też ich liczba nie jest ściśle określona. Z doświadczenia wiemy, że są to średnio trzy rozmowy dla rekrutacji zakończonych ofertą współpracy.

Rozmowa rekrutacyjna składa się zarówno z dyskusji o doświadczeniu, jak i studiów przypadków opartych o rzeczywiste projekty. Osoby rekrutujące dobierają zadania związane ze swoją specjalizacją, dostosowując je do profilu kandydata. Znaczna cześć rozmowy może odbywać się po angielsku.

 


jak najłatwiej zwiększyć swoje szanse na zaproszenie na rozmowę?

Załączając dobry list motywacyjny, oraz unikając aplikowania do Strategii bez silnych z punktu widzenia tego obszaru atutów.

 


jak wygląda dobry list motywacyjny?

Jest zwięzły, nie powtarza CV, skupia się na powodach, dla których kandydat doskonale pasuje do Goldenberry (a nie ogólnie do jakiejkolwiek firmy), używa prostego języka, unika szablonowych zwrotów (kreatywny, szybko uczący się itd).

Wyróżniające listy motywacyjne są zaskakująco rzadkie, dlatego łatwo w ten sposób zwrócić uwagę na aplikację.

 


dlaczego miałbym nie aplikować do Strategii?

Projekty strategiczne angażują mniejsze zespoły składające się przeważnie z doświadczonych konsultantów. Z tego powodu mamy mniejsze potrzeby rekrutacyjne w obszarze Strategii.

Z drugiej strony projekty strategiczne cieszą się popularnością wśród kandydatów i konkurencja jest bardzo duża. W związku z tym na spotkania rekrutacyjne kwalifikują się kandydaci o bardzo silnych aplikacjach, na przykład z wcześniejszym doświadczeniem w konsultingu strategicznym.

 


czym można wyróżnić się aplikując do obszaru Operacji?

Projekty w obszarze Operacji są bardzo multidyscyplinarne, gdyż dotyczą wprowadzania całościowych zmian w organizacji, takich jak na przykład budowa nowego portalu e-commerce, stworzenie nowej linii biznesowej, znalezienie możliwości obniżenia kosztów operacyjnych.

Wysoko oceniane jest więc solidne przygotowanie biznesowe (najlepiej z wcześniejszym doświadczeniem w pracy z procesami biznesowymi) oraz entuzjazm do poszerzania wiedzy o nowych technologiach, gdyż stanowią one obecnie ważną część wielu inicjatyw.

 


czy do aplikacji należy załączyć zdjęcie?

Zdjęcie nie jest wymagane, ale nie jest też źle widziane, gdyż ułatwia osobom prowadzącym rozmowy wzrokowe zapamiętanie aplikacji.

 


jak najlepiej przygotować się do samej rozmowy?

Przygotuj się na pytania związane z Twoimi poprzednimi decyzjami, na przykład wybór kierunku studiów, powody rozpoczęcia współpracy z poprzednimi pracodawcami oraz powody, które skłoniły Cię do odejścia.

Jeśli nie masz doświadczenia w konsultingu, upewnij się, że przekonasz nas o swoich zdolnościach analitycznych. Zastanów się, jak możesz zaprezentować potwierdzające to osiągnięcia.

Upewnij się, że dobrze wiesz dlaczego chcesz pracować właśnie w Goldenberry (mamy przynajmniej nadzieję, że tak jest), a nie innej firmie konsultingowej.