strategia

Pomagamy zarządzającym skoncentrować się na najważniejszych kwestiach.

Określenie strategii firmy

Jesteśmy angażowani przez klientów - wśród których są zarówno uznane instytucje finansowe, jak i inwestorzy tworzących się dopiero firm - aby określić kierunek strategiczny i odzwierciedlić go w wiarygodnym modelu finansowym.

W naszym sposobie pracy oczekujemy szybkiej identyfikacji kluczowych pytań i zakończenia projektu jasną wizją priorytetów strategicznych, co pozwala organizacji skoncentrować wykorzystanie swoich zasobów na krytycznym odcinku - co na koniec dnia jest głównym celem określania strategii.

Przykładowy projekt

Naszym klientem jest wiodący detaliczny dom maklerski. Firma była jednym z pierwszych naszych klientów w 2010r. i relacja ta jest dalej utrzymywana, zarówno w toku corocznych aktualizacji strategii, jak i jednorazowych zadań wymagających wsparcia analitycznego.

Projekt tworzenia strategii trwał dwanaście tygodni i angażował zespół składający się z trzech konsultantów.

Kierunek rozwoju firmy był systematycznie uzgadniany w rytmie cotygodniowych warsztatów. Szczególnie pomocna była szczegółowa analiza globalnych trendów rynkowych oraz inspirujących przykładów zagranicą.

Całościowy model finansowy był nieodzownym narzędziem dla ilościowej weryfikacji pojawiających się pomysłów. Model przedstawiał szczegółowy widok wszystkich linii biznesowych i głównych dźwigni stojących za ich wynikami - taka perspektywa nie była wcześniej dostępna w organizacji. Trzy oddzielne scenariusze rozwoju sytuacji na rynku pozwalały ocenić, jak bardzo strategia jest wrażliwa na zmiany w otoczeniu.

Ostateczna wizja była wyrażona w zwięzłej prezentacji dla rady nadzorczej oraz szczegółowej mapie drogowej wdrożenia.

Bartłomiej prowadził ten projekt, spytaj o więcej szczegółów →

Praca z private equity

Współpracujemy z funduszami private equity z Londynu, Singapuru, Warszawy, badając interesujące ich rynki i szybko weryfikując hipotezy inwestycyjne.

W tego rodzaju pracy większym priorytetem jest dla nas zawsze zdobycie większej ilości danych, niż spędzenie nadmiernie dużo czasu nad analizą niedostatecznie reprezentatywnej informacji.

Przetworzona informacja jest często łatwo dostępna publicznie, ale my preferujemy bezpośrednie źródła - dlatego identyfikujemy i przeprowadzamy wywiady z najlepiej zorientowanymi ekspertami, zatrudniamy ludzi dla obserwacji placówek detalicznych i prowadzenia zakupów jako tajemniczy klient.

Przykładowy projekt

Jednym z naszych klientów jest londyńskie biuro globalnego funduszu private equity, który specjalizuje się w sektorze technologicznym.

W jednym z kilku projektów zostaliśmy poproszeni o zweryfikowanie perspektyw dla jednego z głównych graczy w pewnym sektorze rynku reklamy internetowej. Chociaż w świecie internetu panuje obfitość różnorodnych danych liczbowych, to jednak widoczne w nich trendy były niejednoznaczne i trudno było stwierdzić, czy cel funduszu będzie kontynuował swoją lekko wznoszącą trajektorię, czy za moment spadnie z jakiegoś niewidocznego w tym momencie klifu.

Aby ocenić, co myślą na ten temat ludzie bezpośrednio związani z branżą, przeprowadziliśmy znaczącą liczbę wywiadów z przedstawicielami wszystkich stron rynku - dyrektorami marketingu dużych klientów, agencjami reklamowymi, domami specjalizowanych w kampaniach rozliczanych za wynik. Pogrupowaliśmy obserwacje w zrozumiałe trendy i przedstawiliśmy wyniki w przystępnej formie.

Dina była głównym analitykiem na tym projekcie, spytaj o więcej szczegółów →

Inne projekty strategiczne

  • Określenie strategii ekspansji zagranicznej
  • Strategiczna analiza kosztów
  • Wyceny firm
  • Sporządzanie biznesplanów i memorandów inwestycyjnych
  • Określanie strategii i modeli operacyjnych dla startup-ów