operacje

To Operacje decydują o ostatecznym wyniku. Dlatego zasługują na najwyższej jakości wsparcie doradcze.

CRM

Posiadamy głębokie doświadczenie w projektach CRM w wielu branżach, w tym w bankowości, ubezpieczeniach, farmacji, usługach medycznych.

Kluczowym czynnikiem sukcesu w przyjęciu się (a nie tylko wdrożeniu) nowego rozwiązania CRM jest zarządzanie zmianą. Dlatego skupiamy się na tym, jak osiągnąć cele biznesowe przy minimalnym dodatkowym wysiłku wymaganym od pierwszej linii - mniej statusów kontaktu, mniej kroków w procesie, więcej automatyzacji.

Przykładowy projekt

BRE Bank, spółka Commerzbanku w Polsce, jest jednym z naszych pierwszych klientów.

W zakresie projektu leżało określenie biznesowej koncepcji CRM, który miał zostać wdrożony we wszystkich jednostkach bankowości detalicznej.

Projekt trwał osiem tygodni i był prowadzony przez dwóch konsultantów. W tym czasie zespół zaprojektował i potwierdził z interesariuszami wszystkie kluczowe procesy i odpowiadające im wymagania funkcjonalne. Zostały one następnie wykorzystane do przygotowania RFP dla dostawców rozwiązania IT.

CRM został z sukcesem wdrożony i służy teraz jako najlepsza praktyka w obrębie grupy.

Marta jest partnerem i ekspertem CRM, spytaj o więcej szczegółów →

Optymalizacja procesów

Jesteśmy angażowani, aby dostarczyć szybką diagnozę procesów biznesowych i struktury organizacyjnej pod kątem celów klienta, które mogą być różne - poprawa jakości obsługi, redukcja kosztów, dostosowanie się do zmian zachodzących na rynku.

W naszym podejściu stawiamy świeże spojrzenie na organizację ponad porównania z branżowymi konkurentami, które w najlepszym przypadku mogą zaowocować wyrównaniem do średniej rynkowej (co często oznacza przeciętność).

Dzięki naszemu zróżnicowanemu doświadczeniu, jesteśmy świetnie przygotowani do wdrażania nieszablonowych rozwiązań.

Przykładowy projekt

Klientem było duże, międzynarodowe wydawnictwo.

Decyzja o rozpoczęcia projektu była wynikiem pojawienia się w jednym czasie szeregu wyzwań - wzrastającej liczby reklamacji od klientów, presji na wynik netto, przesunięcie priorytetów z kanałów tradycyjnych na e-commerce.

Zapewniliśmy wsparcie doświadczonego eksperta, aby szybko dostarczyć pierwszą ocenę źródeł problemów, a także pomysłów na poprawę. Odkryliśmy, że stosowany w części logistycznej outsourcing wymaga zmian i zaproponowaliśmy odpowiednie zmiany w umowach. Bliższe przyjrzenie się jednostkom obsługi klienta ujawniło szereg problemów, w tym nieprawidłowości w raportowaniu.

Współpraca z klientem przebiegała w elastycznym modelu "on demand", dzięki czemu zidentyfikowane problemy mogły być niemal natychmiast przekładane na działania naprawcze, zapewniając szybkie rezultaty w analizowanych obszarach.

Inne projekty

  • Procesy biznesowe w działalności maklerskiej
  • Procesy biznesowe w prywatnej ochronie zdrowia
  • Integracja po fuzji