IT

Łączymy biznesowy sposób myślenia z głęboką znajomością IT.

Wybór systemów

Kombinacja doświadczenia w IT oraz niezależności od dostawców oprogramowania czyni nas idealnym partnerem we wsparciu wyboru dużych systemów.

Przykładowy projekt

Duża firma zdecydowała o potrzebie zakupu nowego systemu Księgi Głównej w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia rozwijającego się biznesu B2C. Nowy system miał spełniać bardzo specyficzne wymagania, wynikające ze szczególnych cech istniejącej architektury IT.

Zdefiniowaliśmy wymagania dla funkcjonalnej i technicznej części RFP, dostarczyliśmy wkład do stworzenia długiej listy dostawców, zarządzaliśmy szczegółowymi warsztaty z wybranymi dostawcami i przygotowaliśmy ostateczną rekomendację z modelem ilościowym. Informacje do modelu w dużej mierze opierały się na niezależnej weryfikacji referencji poprzez wywiady z osobami z branży.

Rafał prowadził ten projekt, spytaj go o szczegóły→

Wdrożenia systemów centralnych

Posiadamy szerokie doświadczenie w jednym z najtrudniejszych rodzajów projektów IT: wdrożeniach systemów centralnych.

Dodatkowo, nasi konsultanci pracowali na tego typu programach w najbardziej skomplikowanych branżach, gdzie unikalne wymagania to raczej norma niż wyjątek: bankowość, ubezpieczenia, ochrona zdrowia.

Zarządzanie programami IT

Klienci coraz częściej chcą zachować kontrolę nad swoimi najważniejszymi programami, zamiast oddawać całą odpowiedzialność jednemu wybranemu dostawcy IT.

Nasza rola w tym scenariuszu polega na dostarczeniu klientowi potrzebnych doświadczonych ekspertów, aby zamknąć potencjalną lukę kompetencji.

Na przykład, w przypadku około 150-osobowego programu jednego z naszych klientów dostarczyliśmy punktowe wsparcie zespołu konsultantów, obsadzając takie role jakie manager programu, architekt funkcjonalny, architekt integracji i analitycy biznesowi w wybranych obszarach. Opierając się na tych specjalistach, klient zapewnił resztę zasobów czerpiąc zarówno z własnego personelu, jak i wybranych zewnętrznych dostawców.

Transformacja IT

Jako zaufany doradca jesteśmy często zaangażowani w transformację samego departamentu IT. Celem jest poprawa satysfakcji z produktów organizacji IT, obniżenie całościowych kosztów, lub oba te cele jednocześnie.

Wspieraliśmy tego rodzaju inicjatywy w organizacjach o wielkości od 200 do 100,000 pracowników.

Inne projekty

  • Analiza funkcjonalna
  • Analiza systemowa
  • Zarządzanie dostawcami
  • Wdrażanie modeli zarządzania popytem i podażą IT

Publikacje