implementacja

Pomagamy naszym klientom w implementacji najbardziej ambitnych zmian.

Co robimy

Implementacja to praktyka doradztwa skoncentrowana na wprowadzaniu zmian w życie.

Typowe aktywności prowadzone przez konsultantów obejmują wsparcie w zarządzaniu projektem lub programem, planowanie zmiany, przygotowanie i przeprowadzanie dostosowanych na miarę szkoleń, coaching i wsparcie użytkowników biznesowych w dużych inicjatywach IT.

Zarządzanie zmianą

Naszą rolą jest pomoc organizacji w przejściu przez wymaganą zmianę poprzez wykorzystanie wszystkich dostępnych środków - coaching-u, szkoleń, odpowiedniej komunikacji, zapewnienia wsparcia użytkowników.

Fakt, że często pracujemy pomiędzy światami biznesu i IT, jest pomocny we wspieraniu zmian wprowadzanych przez duże programy związane z nowymi technologiami.

Nasi konsultanci posiadają także szerokie doświadczenie w zarządzaniu integracją po fuzji.

Przykładowy projekt

Naszym klientem był jeden z największych banków. Klient prowadził pan-europejski program nakierowany na przyjęcie zaawansowanej metody zarządzania ryzykiem kredytowym (IRBA), co skutkowałoby znaczącymi oszczędnościami dzięki lepszej alokacji kapitału.

Wspieraliśmy program w Polsce w strumieniach prac związanych z zarządzaniem zmianą i samym programem, jak również dostarczyliśmy wsparcia w końcowym przygotowaniach do audytu regulatora.

Aby osiągnąć wymogi IRBA, bank musiał zmienić wszystkie procesy kredytowe i związane z nimi narzędzia IT, co skutkowało zmianami mającymi wpływ na praktycznie wszystkie jednostki pierwszej linii, zaplecza i zarządzania ryzykiem.

Arkadiusz był konsultantem na tym projekcie, spytaj o więcej szczegółów →

Inne projekty

  • Wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej w programie IT, w którym pracowało około 150 osób
  • Opracowanie szkoleń na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne
  • Wprowadzenie zmian w organizacji IT w instytucji zatrudniającej około 100,000 ludzi
  • Opracowanie szczegółowej mapy drogowej wdrożenia jako element szeregu projektów strategicznych